Ursa Vukman (Trogir, 1990.)

Ursa Vukman (Trogir, 1990.)

Istovremeno završava Opću gimnaziju ˝Ivan Lucić˝ u Trogiru te srednju Glazbenu školu Josipa Hatzea u Splitu u klasi prof. Erme Sotirove, smjer orgulje i teoretski odsjek. Godine 2008. upisuje studij orgulja u klasi prof. Marija Penzara na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Na regionalnom natjecanju HDGPP-a u Zagrebu 2007. osvaja prvu nagradu te drugu nagradu na državnoj razini, a 2011. drugu nagradu na Državnom natjecanju komornih sastava u Opatiji.

Tijekom studijskog boravka u Zagrebu orguljašica je u župi sv. Petra apostola gdje ravna djevojačkim zborom “Kefa”. Surađivala je sa Simfonijskim orkestrom HRT-a i Zagrebačkom filharmonijom u koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ , nastupila je u Muzeju suvremene umjetnosti u sklopu 50. Muzičkog bienalla u Zagrebu zbog čega je i nagrađena "Posebnom rektorovom nagradom" te je nastupala na akademskim ciklusima „Virtuoso“, kao čembalist i orguljaš i kao solistica uz Brass ansambl Muzičke akademije, na natjecanju „Ferdo Livadić” na Samoborskim glazbenim jesenima, u „Salonu Očić” u izravnom prijenosu hrvatskog radija, u zagrebačkoj katedrali na Međunarodnom festivalu „Sonores organi” te na Međunarodnom orguljskom ciklusu u Ljubljani. Članica je Zagrebačkog orkestra mladih i akademskog trija LUR.

Godine 2012. upisuje diplomski studij na Muzičkoj akademiji u Stuttgartu (Njemačka) u sklopu stipendiranog programa Erasmus u klasi prof. Bernharda Haasa te Jona Laukvika. Od 2013. god nastavlja svoj studij na Muzičkoj akademiji u Leipzigu u klasi prof. Stefana Engelsa.

Aktivno pohađa razne seminare (Michel Bouvard, Christoph Bossert, Jon Laukvik, Bernahard Haas, Aline Zylberajch, Pavao Mašić, Ante Knešaurek, Tomaž Sevšek Šramel, Margarete Hürholz, Jean Gillou, Ludger Lohmann ) i nastupa na orguljskim smotrama i koncertima u zemlji i inozemstvu.